Disclaimer


Website


Aan de inhoud van deze website is door Cleerdin bv en de site-builder de grootst mogelijke zorg besteed. Cleerdin bv sluit echter uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade als gevolg van eventueel achteraf gebleken fouten of onvolledigheden in de inhoud van deze site. De gebruiker van deze site dient ervoor zorg te dragen dat een eventueel aan hem verstrekt wachtwoord en ID-nummer zorgvuldig en op een vertrouwelijke plaats wordt bewaard. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ook indien dat plaatsvindt door derden.

Emailverkeer


Cleerdin e-mailberichten en bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zijn strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. De in Cleerdin e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Cleerdin bv. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en enige bijlagen daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieŽn ervan te wissen en te vernietigen. Cleerdin bv is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlagen. Cleerdin bv kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van emailberichten.